Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Mazáč, Josef, 1953-


Citace: Jeho: Technické kulturní památky
Citace: osobní sdělení
Citace: www (Vysoká škola báňská - Technická univerzita)
Narozen 3.3.1953 v Postějově. Doc., ing., CSc., báňský ing., specializace na geologické inženýrství, též autorem historicko-technických publikací.
Záhlaví či zpřesnění: Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.