Skip to main content

Authority detailRelations: Vysoká škola báňská v Ostravě. Hornicko-geologická fakulta
Relations: Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Relations: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Faculty of Mining and Geology

Citation: www (VŠB-TU Ostrava)
Citation: Excursion guide - Morava 2008
Heading or subdivision heading: Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.