Skip to main content

Detail autorityVäzby: Vysoká škola báňská v Ostravě. Hornicko-geologická fakulta
Väzby: Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Väzby: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Faculty of Mining and Geology

Citácia: www (VŠB-TU Ostrava)
Citácia: Excursion guide - Morava 2008
Záhlavie či spresnenie: Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.