Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Macurová, Pavla, 1953-


Citácia: Janík, I.-Lenort, R.-Macurová, P.: Možnosti metod umělé inteligence v logistickém řízení současného průmyslového podniku
Citácia: www(Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava)
Narozena 1953. Ing., práce z podnikového managementu a marketingu.
Záhlavie či spresnenie: Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.