Wyniki wyszukiwania | Vysoká škola logistiky o.p.s. https://knihovna.vslg.cz/search/by-authority/145/rss?lang=PL&ticketId=-7 Wyszukiwanie wg kartoteki: Miejsca wydania = Ostrava Matematika pro přijímací řízení VŠB Ostrava Analýza a řízení provozu rozsáhlých počítačových sítí Pustka, Martin Němčina pro školy technického zaměření Slezák, Vratislav, 1932- Školství : školy a školská zařízení - školský zákon a vyhlášky, pedagogičtí pracovníci, vysoké školství, výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče Politika zaměstnanosti Halásková, Renáta Živnostenské podnikání : živnostenský zákon - živnostenské úřady - obsahové náplně živnostní zkoušky - podpora malého a středního podnikání... : podle stavu k 1.8. 2006 Lexikon obchodního práva Marek, Karel Lexikon pracovního práva Kottnauer, Antonín Jak na personální smlouvy? : (Podle zákoníku práce) Jouza, Ladislav, 1940- Mapa Evropy NT, micro SD Typový skartační rejstřík Praktikum z logistického managementu Macurová, Pavla MIKROEKONOMIE - Základní kurs Jurečka, Václav; Březinová, Olga Úvod do ekonomie Jurečka, V. a kol. Standardizace veřejných služeb Halásek, Dušan Služby v obecném hospodářském zájmu v EU : komparace České republiky a Německa Doleželová, H. Technické kulturní památky Mazáč, Josef, 1953- Řízení rizik v logistice Macurová, Pavla Ekonomická statistika Macek, Jan, 1931- Ekonomika podniku Vozňáková, Iveta