Skip to main content
Showing records 1-20 from total 49.
Work type Location mark Author Title Part Year Items count
KN
PV -m
VŠB Ostrava
Matematika pro přijímací řízení
1997
1
Available
KN
Info
Pustka, Martin
Analýza a řízení provozu rozsáhlých počítačových sítí / Martin Pustka
2005
1
Available
KN
J-n
Slezák, Vratislav, 1932-
Němčina pro školy technického zaměření / Vratislav Slezák, Miloslav Želazko
2001
5
Available
KN
Pr
Školství : školy a školská zařízení - školský zákon a vyhlášky, pedagogičtí pracovníci, vysoké školství, výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče / podle stavu k 13.3.2006
2006
1
Available
KN
VS
Halásková, Renáta
Politika zaměstnanosti / Renáta Halásková
2008
10
Available
KN
PR
Živnostenské podnikání : živnostenský zákon - živnostenské úřady - obsahové náplně živnostní zkoušky - podpora malého a středního podnikání... : podle stavu k 1.8. 2006
2006
1
Available
KN
PR
Marek, Karel
Lexikon obchodního práva / Karel Marek, Jiří Nesnídal
1997
1
Available
KN
PR
Kottnauer, Antonín
Lexikon pracovního práva / Antonín Kottnauer, Petr Štalmach
1996
1
Available
KN
Pr
Jouza, Ladislav, 1940-
Jak na personální smlouvy? : (Podle zákoníku práce) / Ladislav Jouza
1994
1
Available
AV
CR
Mapa Evropy NT, micro SD
2007
1
Available
KN
Normy
Typový skartační rejstřík
2005
1
Available
KN
Man
Macurová, Pavla
Praktikum z logistického managementu / Pavla Macurová, naděžda Klabusayová
2007
3
Available
KN
Ekon
Jurečka, Václav; Březinová, Olga
MIKROEKONOMIE - Základní kurs / Václav; Březinová Jurečka, kolektiv
2005
1
Available
KN
Ekon
Jurečka, V. a kol.

Úvod do ekonomie / Václava Jurečka, kolektiv :
Učební texty pro studenty neekonomických oborů

2003
1
Available
KN
VS
Halásek, Dušan
Standardizace veřejných služeb / Dušan Halásek
2004
1
Available
KN
LOS
Doleželová, H.
Služby v obecném hospodářském zájmu v EU : komparace České republiky a Německa / H. Doleželová, D. Halásek
2011
5
Available
KN
CR
Mazáč, Josef, 1953-
Technické kulturní památky / Josef Mazáč
2003
1
Available
KN
LOG
Macurová, Pavla
Řízení rizik v logistice / Pavla Macurová ... [et al.], a kol.
2011
1
On loan
KN
Bank
Macek, Jan, 1931-
Ekonomická statistika / Jan Macek ... [et al.], Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
2006
2
Available
KN
Bank
Vozňáková, Iveta
Ekonomika podniku / Iveta Vozňáková ... [et al.], a kol.
2008
2
Available

Actions

RSS

Facets

[Loading...]