Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-17 z celkem 17.
Nakladatelské údaje: Praha : Grada, 2003
Signatura: Ekon
Klíčová slova: ekonomie, mezinárodní, ekonomika, makroekonomie, učebnice, vysoké, školy, mikroekonomie, ekonomický způsob myšlení, cena, ceny, model, grafy, tabulky, rozhodovací procesy, hodnota, peníze, hodnota peněz, náklady, fixní, variabilní, komparativní výhody, směna, poptávka, nabídka, tržní rovnováha, nabídková křivka, substituce, fixní příjem, elasticita, poptávková křivka, konkurence, konkurenční, firma, zákon nabídky, technologie, ceny vstupů, dodavatelé výrobky, kritický faktor, efektivita, cenové stropy, cenové podlahy, neviditelá ruka trhu, teorie, chudoba, společsnské optimum, nedokonalost trhu, nedokonalá konkurence, monopol, tržní síla, maximalizace zisku, zisk, slevy, cenová diskriminace, překážková metoda, strategické myšlení, preference, externí náklady, externí výnosy, vlastnická práva, externality, závodey ve zbrojení, asymetrické informaceoptimalizac, politické rozepře, trh práce, monopson, teorie lidského kapitálu, odbory, veřejný sektor, vládní politika, stanovení ceny, zdravotnické služby, bezpečnost práce, kriminalita, hazardní hry, veřejné statky, daně, funkce státu, důchody, minimální mzda, matoda, motivace, ekonomický růst, produktivita, recese, expanze, nezaměstananost, inflace, agregace, hrubý domácí produkt, tržní hodnota, finální statky, statky, HDP, nominální, reálný, volný čas, kvalita života, míra nezaměstnanosti, cenová hladina, CPI, hyperfinance, úroková míra, lidský kapitál, fyzický kapitál, půda, přírodní zdroje, manager, podnikatel, schopnosti, úspory, investice, výzkum, vývoj, chudé země, trendy, práce, zaměstnanost, bohatství, stav, tok, finanční trh, centrální banka, obchodní banka, federální rezervní systém, Okunův zákon, dluhopisy, akcie, agregátní poptávka, křivka, setrvačnost, samoregulační schopnost, šok, mezinárodní obchod, kapitálové trhy, výrobní možnosti, ochranářská politika, obchodní bilance, míra úspor, nominální, parita, kupní síla, spekulace, monetární politika, měnový kurz, Mezinárodní měnový fond, deprese, spotřební koš, devalvace, revalvace, optimalizace
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : C.H.Beck, 2003
Signatura: Ekon
Klíčová slova: ekonomika, ekonomie, teorie, makroekonomie, neoklasicismus (ekonomie), učebnice, školy vysoké, spotřeba, domácnost, volný čas, trh statků, trh úvěrů, rozpočet, důchod, substituční efekt, práce, poptávka po peněnzích, agregátní opptávka, obrat peněz, peníze, efekt reálného zůstatku, transační náklady, firma, nabídka práce, poptávka po práci, zisk, nominální mzda, reálná mzda, zaměstnanost, deflace, inflační očekávání, inflace, nominální úroková míra, míra peněžního růstu, racionální očekávání, neočekávaná infalce, vládní rozpočtové omezení, hyperinflace, inflační daň, monetární reforma, žádoucí stav kapitálu nevratné investice, mezní produkt kapitálu, nominální úspory, fyzický kapitál, soukromý fixní kapitál, reálná míra návratnosti investic, reálné úspory, vyloučení pracovníci, trvání práce, trvání nezaměstnanosti, míra nalézání práce, míra ztráty práce, pracovní síla, minimální mzda, přirozená míra nezamšstnanosti, poměr nahrazení, rezervační mzda, konvergence, hrubé úspory, míra úspor, stacionární stav, technický pokrok, vytěsnění, plošné daně, multiplikátor, mezní produkt, míra návratnosti investic¨reálná úrpková míra, plošná daňová sazba)progresivní daňová sazba, Laffetova k řivka, mezní daňová sazbabilance kapitálového účtu, přímé zdanění investice, zákon jedné ceny, čistý důchod, čisté zahraniční investice, neobchodovatelné statky, přebytek běžného účtu, obchodovatelné statky, obchodní bilance, Bretton-woodský systém, devalvace, fixní měnový kurz, pružný měnový kurz, parita úrokových sazeb, nominální měnový kurz, parita kupní síly, revalvace, sterilizace, pravidlo konstantní míry růstu, diskrétní politika, očekávaná relativní cena, dokonalé předvídání, stagflace, uchování práce, teorie mylného očekávání, nominální šok, šok produktivity, mechanismus propagace, teorie reálných cyklů, obrácená kauzalita, Solowovo rezidiuum
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]