Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-7 z celkem 7.
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Grada, 2003
Signatura: Ekon
Klíčová slova: ekonomie, mezinárodní, ekonomika, makroekonomie, učebnice, vysoké, školy, mikroekonomie, ekonomický způsob myšlení, cena, ceny, model, grafy, tabulky, rozhodovací procesy, hodnota, peníze, hodnota peněz, náklady, fixní, variabilní, komparativní výhody, směna, poptávka, nabídka, tržní rovnováha, nabídková křivka, substituce, fixní příjem, elasticita, poptávková křivka, konkurence, konkurenční, firma, zákon nabídky, technologie, ceny vstupů, dodavatelé výrobky, kritický faktor, efektivita, cenové stropy, cenové podlahy, neviditelá ruka trhu, teorie, chudoba, společsnské optimum, nedokonalost trhu, nedokonalá konkurence, monopol, tržní síla, maximalizace zisku, zisk, slevy, cenová diskriminace, překážková metoda, strategické myšlení, preference, externí náklady, externí výnosy, vlastnická práva, externality, závodey ve zbrojení, asymetrické informaceoptimalizac, politické rozepře, trh práce, monopson, teorie lidského kapitálu, odbory, veřejný sektor, vládní politika, stanovení ceny, zdravotnické služby, bezpečnost práce, kriminalita, hazardní hry, veřejné statky, daně, funkce státu, důchody, minimální mzda, matoda, motivace, ekonomický růst, produktivita, recese, expanze, nezaměstananost, inflace, agregace, hrubý domácí produkt, tržní hodnota, finální statky, statky, HDP, nominální, reálný, volný čas, kvalita života, míra nezaměstnanosti, cenová hladina, CPI, hyperfinance, úroková míra, lidský kapitál, fyzický kapitál, půda, přírodní zdroje, manager, podnikatel, schopnosti, úspory, investice, výzkum, vývoj, chudé země, trendy, práce, zaměstnanost, bohatství, stav, tok, finanční trh, centrální banka, obchodní banka, federální rezervní systém, Okunův zákon, dluhopisy, akcie, agregátní poptávka, křivka, setrvačnost, samoregulační schopnost, šok, mezinárodní obchod, kapitálové trhy, výrobní možnosti, ochranářská politika, obchodní bilance, míra úspor, nominální, parita, kupní síla, spekulace, monetární politika, měnový kurz, Mezinárodní měnový fond, deprese, spotřební koš, devalvace, revalvace, optimalizace
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Slaný : Melandrium, 1998
Signatura: Ekon
Klíčová slova: ekonomie, mikroekonomie, trh, výrobky, služby, práce, firmy, kapitál, konkurence, nabídka, poptávka, formování trhu, trh výrobků, trh služeb, výrobní faktory, kapitálu, rozdělování důchodů, interakce trhů, tržní selhání, celková rovnováha trhu, působení státu, chování spotřebitele, formování poptávky, celkový užitek, mezní užitek, linie příjmu, substituce, křivka poptávky, subsdtituční efekt, důchodový efekt, elasticita poptávky, produkční funkce, celkový produkt, mezní produkt, explicitní náklady, variabilní náklady, optimum, zisk, bod zvratu, tržní nabídka, izokvanta, izokosta, agregátní nabídka, tržní rovnováha, efektivnost, přebytek výrobce, přebytek spotřebitele, teorém pavučiny, konvergující pavučina, divergující pavučina, stabilní pavučina, nedokonala konkurence, bariéry konkurence, diferenciace produktu, cekový příjem, úzpory z rozsahu, monopol, monopson, cenová regulace, oligopol, monopolní konkurence, cenové vůdcovství, individuální vlastnictví, partnerství, akcioná společnost, akcie, obligace, cenová konkurence, necenová konkurence, dividenda, příjem z mezního produktu, výrobní faktor, odvozená poptávka, ekonomická renta, úroková míra, mzdová sazba, pozemková renta, transferový výdělek, poptávka po práci, nabídka práce, substituční efekt, rovnovážná mzda, bilaterální monopol, úspory, investice, hrubé, čisté, obnovovací, nepřímé metody výroby, úročitel, odúročitel, diskont, kapitálové statky, úrok, úroková míra, hodnota budoucích výnosů, budnoucí hodnota dnešní částky, důchod, pracovní důchod, vlastnický důchod, bohatství, přerozdělení, Lorenzova křivka, Lorenzův graf, Giniho koeficient, prvotní rozdělení, analýza celkové rovnováhy, analýza dílčí rovnováhy, efektivnost výroby, box-diagram výroby, výrobně spotřební efektivnost, hranice výrobních možností, mezní míra transformace produktu, efektivnost směny, box-diagram směny, celková efektivnost, externality, veřejné statky, nedokonalá informace, asymetrická informace, morální hazard, nepříznivý výběr, mezní náklady, mikroekonomická politika, selhání státu, Coaseho teorém, problém černého pasažéra, transfer, světový trh, světová cena, vývozní politika, dovozní politika, dovozní přímak, vývozní přímak, clo, kvóta
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]