Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-8 z celkem 8.
Nakladatelské údaje: Praha : C.H.Beck, 2003
Signatura: Ekon
Klíčová slova: ekonomie, slovníky, výkladové, afilace, AFTA, akcie, akcionář, akciový, alokace, amortizace, analýza, finanční analýza, arbitráž, audit, autorizace, banka, bankovnictví, bankoví, bilance, boom, burza, byrokracie, clo, celní, cena, daň, daně, deník, diskont, disrribuce, dluhopis, dohoda, dovozní licence, důchod, ¨dumping, efekt, elastická poptávka, emitent, emisní, Euro, Evropská společesntví, faktoring, fondy, GATT, hodnota, hospodářský, hrubý národní produkt, hypotéční úvěr, chudoba, imperialismus, idex, inflace, inovace, jistina, kalkulace, kapitál, katastr, Keynesiánská politika, koeficiet, koncern, kurz, licence, manko, marketingový mix, matematická ekonomie, měna, metoda, model, monetární, náklady, nemovitost, nominální, obchodní, opce, organizace, parita, pasiva, Pareto, poptávka, politika, populace, práce, pracovní, prioritní, provize, přeprava, přepravce, rabat, regulace, rezervní, Ricardo, riziko, rozdělení, rozpětí, rozpočet, rozvaha, řízení, smlouva, sociální, specializace, spoečnost, společenské, spotřební daň, statistika, statistický, státní, středisko, swap, systém, CERTIS, SKD, šek, škola, tempo, teorie, trh, transakce, tržní, účet, účetní, účetnictví, úpadek, úrok, úvěr, válka, veřejná, veřejné, vláda, vládní, vratný, výběr, výrobní, výroba, výrobek, WTO, zahraniční, zákon, záruka, zaílatel, zdroje, ztráta, živelní, živnost, pojištění
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : C.H.Beck, 2003
Signatura: Ekon
Klíčová slova: ekonomika, ekonomie, teorie, makroekonomie, neoklasicismus (ekonomie), učebnice, školy vysoké, spotřeba, domácnost, volný čas, trh statků, trh úvěrů, rozpočet, důchod, substituční efekt, práce, poptávka po peněnzích, agregátní opptávka, obrat peněz, peníze, efekt reálného zůstatku, transační náklady, firma, nabídka práce, poptávka po práci, zisk, nominální mzda, reálná mzda, zaměstnanost, deflace, inflační očekávání, inflace, nominální úroková míra, míra peněžního růstu, racionální očekávání, neočekávaná infalce, vládní rozpočtové omezení, hyperinflace, inflační daň, monetární reforma, žádoucí stav kapitálu nevratné investice, mezní produkt kapitálu, nominální úspory, fyzický kapitál, soukromý fixní kapitál, reálná míra návratnosti investic, reálné úspory, vyloučení pracovníci, trvání práce, trvání nezaměstnanosti, míra nalézání práce, míra ztráty práce, pracovní síla, minimální mzda, přirozená míra nezamšstnanosti, poměr nahrazení, rezervační mzda, konvergence, hrubé úspory, míra úspor, stacionární stav, technický pokrok, vytěsnění, plošné daně, multiplikátor, mezní produkt, míra návratnosti investic¨reálná úrpková míra, plošná daňová sazba)progresivní daňová sazba, Laffetova k řivka, mezní daňová sazbabilance kapitálového účtu, přímé zdanění investice, zákon jedné ceny, čistý důchod, čisté zahraniční investice, neobchodovatelné statky, přebytek běžného účtu, obchodovatelné statky, obchodní bilance, Bretton-woodský systém, devalvace, fixní měnový kurz, pružný měnový kurz, parita úrokových sazeb, nominální měnový kurz, parita kupní síly, revalvace, sterilizace, pravidlo konstantní míry růstu, diskrétní politika, očekávaná relativní cena, dokonalé předvídání, stagflace, uchování práce, teorie mylného očekávání, nominální šok, šok produktivity, mechanismus propagace, teorie reálných cyklů, obrácená kauzalita, Solowovo rezidiuum
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Grada, 1997
Signatura: Ekon
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Slaný : Melandrium, 1998
Signatura: Ekon
Klíčová slova: ekonomie, mikroekonomie, trh, výrobky, služby, práce, firmy, kapitál, konkurence, nabídka, poptávka, formování trhu, trh výrobků, trh služeb, výrobní faktory, kapitálu, rozdělování důchodů, interakce trhů, tržní selhání, celková rovnováha trhu, působení státu, chování spotřebitele, formování poptávky, celkový užitek, mezní užitek, linie příjmu, substituce, křivka poptávky, subsdtituční efekt, důchodový efekt, elasticita poptávky, produkční funkce, celkový produkt, mezní produkt, explicitní náklady, variabilní náklady, optimum, zisk, bod zvratu, tržní nabídka, izokvanta, izokosta, agregátní nabídka, tržní rovnováha, efektivnost, přebytek výrobce, přebytek spotřebitele, teorém pavučiny, konvergující pavučina, divergující pavučina, stabilní pavučina, nedokonala konkurence, bariéry konkurence, diferenciace produktu, cekový příjem, úzpory z rozsahu, monopol, monopson, cenová regulace, oligopol, monopolní konkurence, cenové vůdcovství, individuální vlastnictví, partnerství, akcioná společnost, akcie, obligace, cenová konkurence, necenová konkurence, dividenda, příjem z mezního produktu, výrobní faktor, odvozená poptávka, ekonomická renta, úroková míra, mzdová sazba, pozemková renta, transferový výdělek, poptávka po práci, nabídka práce, substituční efekt, rovnovážná mzda, bilaterální monopol, úspory, investice, hrubé, čisté, obnovovací, nepřímé metody výroby, úročitel, odúročitel, diskont, kapitálové statky, úrok, úroková míra, hodnota budoucích výnosů, budnoucí hodnota dnešní částky, důchod, pracovní důchod, vlastnický důchod, bohatství, přerozdělení, Lorenzova křivka, Lorenzův graf, Giniho koeficient, prvotní rozdělení, analýza celkové rovnováhy, analýza dílčí rovnováhy, efektivnost výroby, box-diagram výroby, výrobně spotřební efektivnost, hranice výrobních možností, mezní míra transformace produktu, efektivnost směny, box-diagram směny, celková efektivnost, externality, veřejné statky, nedokonalá informace, asymetrická informace, morální hazard, nepříznivý výběr, mezní náklady, mikroekonomická politika, selhání státu, Coaseho teorém, problém černého pasažéra, transfer, světový trh, světová cena, vývozní politika, dovozní politika, dovozní přímak, vývozní přímak, clo, kvóta
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]