Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-2 z celkem 2.
Nakladatelské údaje: Praha : C.H.Beck, 2003
Signatura: Ekon
Klíčová slova: ekonomika, ekonomie, teorie, makroekonomie, neoklasicismus (ekonomie), učebnice, školy vysoké, spotřeba, domácnost, volný čas, trh statků, trh úvěrů, rozpočet, důchod, substituční efekt, práce, poptávka po peněnzích, agregátní opptávka, obrat peněz, peníze, efekt reálného zůstatku, transační náklady, firma, nabídka práce, poptávka po práci, zisk, nominální mzda, reálná mzda, zaměstnanost, deflace, inflační očekávání, inflace, nominální úroková míra, míra peněžního růstu, racionální očekávání, neočekávaná infalce, vládní rozpočtové omezení, hyperinflace, inflační daň, monetární reforma, žádoucí stav kapitálu nevratné investice, mezní produkt kapitálu, nominální úspory, fyzický kapitál, soukromý fixní kapitál, reálná míra návratnosti investic, reálné úspory, vyloučení pracovníci, trvání práce, trvání nezaměstnanosti, míra nalézání práce, míra ztráty práce, pracovní síla, minimální mzda, přirozená míra nezamšstnanosti, poměr nahrazení, rezervační mzda, konvergence, hrubé úspory, míra úspor, stacionární stav, technický pokrok, vytěsnění, plošné daně, multiplikátor, mezní produkt, míra návratnosti investic¨reálná úrpková míra, plošná daňová sazba)progresivní daňová sazba, Laffetova k řivka, mezní daňová sazbabilance kapitálového účtu, přímé zdanění investice, zákon jedné ceny, čistý důchod, čisté zahraniční investice, neobchodovatelné statky, přebytek běžného účtu, obchodovatelné statky, obchodní bilance, Bretton-woodský systém, devalvace, fixní měnový kurz, pružný měnový kurz, parita úrokových sazeb, nominální měnový kurz, parita kupní síly, revalvace, sterilizace, pravidlo konstantní míry růstu, diskrétní politika, očekávaná relativní cena, dokonalé předvídání, stagflace, uchování práce, teorie mylného očekávání, nominální šok, šok produktivity, mechanismus propagace, teorie reálných cyklů, obrácená kauzalita, Solowovo rezidiuum
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]